COVID-19

In verband met COVID-19 virus is de Pandhof van de Dom tot nader order gesloten.

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 10.00 TOT 16.00
ZATERDAG EN ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00

Werkgroep van de Pandhof stopt

Na 40 jaar heeft Sies Jonkman zijn werk als (vrijwillig) hoofdbeheerder van de Pandhof neergelegd. Ook zijn team met vrijwilligers is inmiddels gestopt. Op dit moment is het beheer in handen van de Universiteit Utrecht. We bedanken iedereen voor zijn/ haar inzet! We hopen alle goeds voor de toekomst van de tuin.
Mocht u vragen of meldingen hebben over de tuin, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (Universiteit Utrecht/ Academiegebouw).

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 10.00 TOT 16.00
ZATERDAG EN ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00