Werkgroep van de Pandhof stopt

Na 40 jaar heeft Sies Jonkman besloten om zijn werk als (vrijwillig) hoofdbeheerder van de Pandhof neer te leggen. Ook zijn team met vrijwilligers zal met dit besluit -in de huidige vorm- helaas niet meer verder gaan. Op dit moment is de Universiteit Utrecht op zoek naar een passende oplossing. We bedanken iedereen voor zijn/ haar inzet! We hopen alle goeds voor de toekomst van de tuin.
Mocht u vragen of meldingen hebben over de tuin, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (Universiteit Utrecht/ Academiegebouw).

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 10.00 TOT 16.00
ZATERDAG EN ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00