Fontein

Als middelpunt tussen de kruiden staat een beeldje van een schrijvende kannunik. Het beeldje is deel van de fontein die gemaakt is in 1915 en aan de universiteit is geschonken door de gemeente Utrecht. Daarom staat er als randschrift op (in het Latijn): ‘De stad verrijkt met dit geschenk de Academie en zal de aloude band nooit vergeten.’ Het bronzen beeldje is ontworpen en vervaardigd door de gebroeders Brom.