Disclaimer


Deze website is eigendom van de werkgroep van de Pandhof van de Dom van Utrecht ("de werkgroep"). Met inachtneming van onderstaande voorwaarden heeft u toegang tot deze website.

Het gebruik en bekijken van deze website is op uw eigen risico. De werkgroep is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website.

Deze website mag op geen enkele manier worden gebruikt die beledigend of belemmerend is voor andere gebruikers van deze site of die het functioneren van deze website aantast.

De werkgroep is vrij om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Deze website is gemaakt conform de Nederlandse wetgeving. Conformiteit met de regelgeving die voor u van toepassing is wordt door de werkgroep niet gegarandeerd.

De gehele inhoud van deze website is copyright van de werkgroep, tenzij anders vermeld. Reproductie in het geheel of in delen van deze website zonder schriftelijke toestemming van de werkgroep is ten strengste verboden.

U mag een exemplaar van een document per computer downloaden "zoals het is" voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u geen wijzigingen in de documenten, die met copyright zijn beschermd, aanbrengt.

De werkgroep behoudt zich het recht voor om zonder u daarover mededelingen te doen de inhoud van deze website aan te passen of inhoud (gedeeltelijk) te verwijderen.

De werkgroep neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om accurate en actuele informatie te verschaffen op deze website. Zij geeft geen garantie voor de juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie.

De werkgroep is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar deze website verwijst.